Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2012
authors: Bąkowski M., Piątek W.
title: Rzadkie i nowe dla województwa mazowieckiego gatunki miernikowców i sówkowatych odnotowane w Puszczy Kozienickiej (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 31issue: 2pages: 128-129 [587]
short citation: Bąkowski M. et Piątek W. 2012a
BioMap ID: 17296

full text: Download