Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1964
author: Bałazy S.
title: Nowe stanowisko błonkówki Cosmophorus regius Niezabitowski (Hym., Braconidae) w Polsce oraz kilka uwag o tym gatunku.
periodical: Polskie Pismo Entomologiczne, Seria Bvol.: 33-34issue: pages: 97-100
short citation: Bałazy S. 1964
BioMap ID: 215