Biodiversity Map
Publications
type:
year: 2007
authors: Baran M., Klejdysz T.
title: Chrząszcze wybranych rezerwatów Puszczy Niepołomickiej (Nizina Sandomierska) związane z grzybami nadrzewnymi.
short citation: Baran M. et Klejdysz T. 2007
BioMap ID: 10068