Biodiversity Map
Publications
type: series
year: 1956
author: Bazyluk W.
title: Część XII. Skorki – Dermaptera.
series: Klucze do Oznaczania Owadów Polskivol.: 12publisher: Warszawa
short citation: Bazyluk W. 1956b
BioMap ID: 17114

full text: Download