Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1997
author: Bidas M.
title: Łanocha (Oxythyrea funesta (Poda 1761) – nowy dla Gór Świętokrzyskich przedstawiciel żukowatych (Scarabaeidae).
periodical: Kulon. Czasopismo przyrodnicze Radomsko-Kieleckiego Towarzystwa Przyrodniczego, Mazowieckiego Towarzystwa Ochrony Fauny i Zarządu Kozienickiego Parku Krajobrazowegovol.: 2pages: 93-94
short citation: Bidas M. 1997b
BioMap ID: 489