Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1983
authors: Bilewicz-Pawińska T., Pankanin-Frańczyk M., Garbarczyk M.
title: Wybrane aspekty współwystepowania szkodliwych dla zbóż Hemiptera.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 3issue: 3-4pages: 97-110
short citation: Bilewicz-Pawińska et al. 1983
BioMap ID: 10246

full text: Download