Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2011
authors: Blaik T., Malkiewicz A., Wąsala R.
title: Ponowne stwierdzenie i uwagi o występowaniu Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Notodontidae: Thaumetopoeinae) w Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 30issue: 4pages: 246-256
short citation: Blaik T. et al. 2011
BioMap ID: 15296

full text: Download