Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002
authors: Błażejewicz-Zawadzińska M., Błażejewski F.
title: Narządy zmysłów aparatu gębowego wybranych gatunków z rodzaju Meligethes Stephens (Coleoptera: Nitidulidae).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 21issue: 3pages: 137-154
short citation: Błażejewicz-Zawadzińska et Błażejewski 2002
BioMap ID: 10891

full text: Download