Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1998
authors: Błoszyk J., Czarnota P.
title: Wpływ wybranych czynników na liczebność i rozmieszczenie Nicoletiella denticulata (Schrank, 1776) (Acera: Actinotrichida, Labidostommatina) w Gorczańskim Parku Narodowym, w porównaniu ze zdegradowanymi środowiskami Karkonoszy i Gór Izerskich.
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 17issue: 4pages: 31-49
short citation: Błoszyk J. et Czarnota P. 1998
BioMap ID: 12444