Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2007
authors: Borowiak M., Chrzanowski A.
title: Stan poznania motyli (Lepidoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego jako przykład wciąż aktualnej potrzeby badań entomofauny parków narodowych i rezerwatów przyrody.
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 26issue: 2pages: 113-121
short citation: Borowiak M. et Chrzanowski A. 2007
BioMap ID: 12601