Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2011
authors: Buchholz L., Komosiński K., Melke A., Michalski R., Szymczuk R., Koba Ł., Sienkiewicz P.
title: Nowe dane o występowaniu Rhysodes sulcatus (Fabr.) (Coleoptera: Rhysodidae) na terenie Nadleśnictwa Bircza w południowo-wschodniej Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 30issue: 3pages: 179-181 [558]
short citation: Buchholz L. et al. 2011
BioMap ID: 15289

full text: Download