Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2010
authors: Bunalski M., Konwerski Sz., Przewoźny M., Ruta R.
title: Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Część 2: Lagriinae i Diaperinae.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 29issue: 2pages: 75-86
short citation: Bunalski M. et al. 2010a
BioMap ID: 10078

full text: Download