Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1957
author: Burakowski B.
title: Występowanie gatunków z rodzaju Dorcadion Dalm. w Polsce (Coleoptera, Cerambycidae).
periodical: Fragmenta Faunisticavol.: 7pages: 289-295
short citation: Burakowski B. 1957c
BioMap ID: 882