Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1961
author: Burzyński J.
title: Z obserwacji nad przebiegiem gradacji zachodniej formy osnui gwiaździstej (Acantholyda nemoralis Thoms. F. serotina W. K.).
periodical: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwavol.: 211-214pages: 89-112
short citation: Burzyński J. 1961b
BioMap ID: 932