Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2001
author: Byk A.
title: Próba waloryzacji drzewostanów starszych klas wieku Puszczy Białowieskiej na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy (Coleoptera) związanych z rozkładającym się drewnem pni martwych drzew stojących i dziupli.
book title: Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną.
editor: Szujecki A.publisher: Wydawnictwo SGGW, Warszawapages: 333-367
short citation: Byk A. 2001b
BioMap ID: 10082