Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2005
author: Byk A.
title: Zmiany liczebności żuka wiosennego Trypocopris vernalis (L.) (Coleoptera: Geotrupidae) pod wpływem zalesień.
periodical: Leśne Prace Badawczevol.: 3issue: pages: 51-59
short citation: Byk A. 2005
BioMap ID: 17229