Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2011
author: Byk A.
title: Wpływ sposobu przygotowania gleby na zgrupowania chrząszczy (Coleoptera) występujace na uprawach leśnych założonych na gruntach porolnych.
periodical: Sylwanvol.: 155issue: 9pages: 622-632
short citation: Byk A. 2011
BioMap ID: 17230