Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2006
authors: Chłond D., Gorczyca J.
title: Stan poznania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Ojcowskiego Parku Narodowego.
periodical: Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szaferavol.: 16pages: 183-198
short citation: Chłond D. et Gorczyca J. 2006
BioMap ID: 13770