Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1995
authors: Cmoluch Z., Łętowski J., Rzepecki M.
title: Ryjkowcowate (Coleoptera: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) roślinnych zbiorowisk kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej.
periodical: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologiavol.: 48 - 1993pages: 177-200
short citation: Cmoluch Z. et al. 1995
BioMap ID: 1199