Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003
authors: Czachorowski S., Frąckiel K.
title: Nowe i prawdopodobnie jedyne stanowisko Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758) (Trichoptera: Phryganeidae) w Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 22issue: 3pages: 169-172
short citation: Czachorowski S. et Frąckiel K. 2003
BioMap ID: 10939

full text: Download