Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1958
authors: Czarnecki Z., Górny M.
title: Obserwacje nad niszczeniem stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) przez szpaki (Sturnus vulgaris L.).
periodical: Biuletyn Instytutu Ochrony Roślinvol.: 3pages: 31-34
short citation: Czarnecki et Górny 1958
BioMap ID: 1311