Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2004
authors: Frąckiel K., Konopiński M.
title: Możliwości dyspersyjne niepylaka mnemozyny – Parnassius mnemosyne (L.) w warunkach Bagien Biebrzańskich i perspektywy ochrony w Biebrzańskim Parku Narodowym [komunikat]. [In:] Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 23issue: Supl. 2pages: 140-141
short citation: Frąckiel K. et Konopiński M. 2004
BioMap ID: 12814

full text: Download