Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002
authors: Gosik R., Łętowski J., Staniec B.
title: Materiały do poznania ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionoidea) wschodniej Polski.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 21issue: 2pages: 123-124 [309]
short citation: Gosik R. et al. 2002a
BioMap ID: 10880

full text: Download