Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2010
authors: Grabowski M. [1], Bereś P., Dąbrowski Z.T.
title: Charakterystyka wybranych gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) pod kątem ich przydatności dla oceny ryzyka i monitoringu uwalniania GMO do środowiska.
periodical: Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślinvol.: 50issue: 4pages: 1602-1606
short citation: Grabowski M. [1] et al. 2010
BioMap ID: 16875