Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2010
authors: Gutowski J.M., Kubisz D., Sućko K., Zub K.
title: Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej.
periodical: Leśne Prace Badawczevol.: 71pages: 279-298
short citation: Gutowski J.M. et al. 2010b
BioMap ID: 10097