Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2012
authors: Gutowski J.M., Piotrowski W., Rozwałka R.
title: Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Poleskiego Parku Narodowego
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 31issue: 3pages: 31-50
short citation: Gutowski J.M. et al. 2012b
BioMap ID: 20054