Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2019
authors: Hilszczański J., Jaworski T., Plewa R., Kolk A., Sierpiński A., Janiszewski W.
title: Biologia, prognozowanie pojawu i ograniczanie nadmiernej liczebności opiętków w drzewostanach dębowych
book title: Udział i rola owadów kambio- i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych.
editors: Hilszczański J., Kolk A., Starzyk J.R.publisher: Wyd. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Starypages: 87-134
short citation: Hilszczański J. et al. 2019a
BioMap ID: 20058