Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2010
authors: Jałoszyński P., Gawroński R.
title: Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce chrząszczy z rodzaju Batrisodes Reitter (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 29issue: 3pages: 157-166
short citation: Jałoszyński et Gawroński 2010
BioMap ID: 11379

full text: Download