Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003(2002)
author: Jałoszyński P.
title: Typhaea decipiens Lohse, 1989 (Coleoptera: Mycetophagidae), nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 21issue: 4pages: 213-216
short citation: Jałoszyński P. 2003(2002)
BioMap ID: 11260

full text: Download