Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2003
author: Jaskuła R.
title: Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) Lasu Łagiewnickiego k. Łodzi – zmiany w ciągu ostatnich 20 lat.
book title: IV Toruńskie Seminarium Ekologiczne Konferencja Naukowa „Ewolucja układu ekologicznego".
publisher: Toruń
short citation: Jaskuła R. 2003a
BioMap ID: 12222