Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2002
authors: Jaskuła R., Kowalczyk J.K., Watała C.
title: Chronione gatunki biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) na Wyżynie Łódzkiej.
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 21issue: 3pages: 311-325
short citation: Jaskuła R. et al. 2002a
BioMap ID: 12536