Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2010
authors: Jaskuła R., Przewoźny M., Melke A., Soszyńska-Maj A.
title: Chrząszcze (Coleoptera).
book title: Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
editors: Jaskuła R., Tończyk G.publisher: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko-Świetokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź
short citation: Jaskuła R. et al. 2010
BioMap ID: 10106