Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2001
authors: Jaskuła R., Szmalenberg B.
title: O tym jak uniknąć zjedzenia, czyli mechanizmy obrony u biegaczowatych (Carabidae) i trzyszczowatych (Cicindelidae).
periodical: Notatki Entomologicznevol.: 1pages: 5-8
short citation: Jaskuła R. et Szmalenberg B. 2001
BioMap ID: 12145