Po polsku
Biodiversity Map
Publications
Entomological Bibliography Database
type: article
year: 2004
author: Jędryczkowski W.B.
title: Fauna chrząszczy (Coleoptera: Carabidae, Coccinellidae, Cerambycidae) koron drzew Puszczy Białowieskiej.
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 23issue: 3pages: 486-489
short citation: Jędryczkowski W.B. 2004
BioMap ID: 12572