Biodiversity Map
Publications
type: book
year: 1977
author: Kaczmarek St.
title: Stawonogi (Arthropoda) zasiedlające gniazda ptaków w skrzynkach lęgowych rozmieszczonych w drzewostanach leśnych.
publisher: Słupskpage cnt.: 152
short citation: Kaczmarek St. 1977
BioMap ID: 3544