Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2009
authors: Kaczorowska E., Lewańczyk A.L., Suchańska K.
title: Uwagi o śmietkowatych (Diptera: Anthomyiidae) siedlisk piaszczystych i bagnistych wybrzeża Bałtyku.
periodical: Dipteronvol.: 25pages: 20-26
short citation: Kaczorowska E. et al. 2009
BioMap ID: 12960