Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2007
author: Klasiński J.
title: Chrząszcze (Coleoptera) rezerwatu Sokole Góry w Jurajskim Parku Krajobrazowym.
periodical: Biuletyn Częstochowskiego Koła Entomologicznegovol.: 6pages: 3-6
short citation: Klasiński J. 2007
BioMap ID: 10109