Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003
authors: Klukowski Z., Twardowski J.P., Irzykowicz M.
title: Następczy wpływ pyretroidów Karate i Mavrik na aktywność biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w agrocenozie rzepaku ozimego — badania wstępne.
periodical: Rośliny Oleiste - Oilseed Cropsvol.: 1pages: 269-280
short citation: Klukowski Z. et al. 2003
BioMap ID: 12248