Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2010
authors: Klukowski Z., Irzykowicz M., Mederski P.
title: Zróżnicowanie gatunkowe chrząszczy kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) w uprawie rzepaku ozimego.
periodical: Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol.vol.: 94issue: 573pages: 41-54
short citation: Klukowski Z. et al. 2010
BioMap ID: 11493