Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2012
authors: Konieczna K., Melke A., Olbrycht T.
title: Bioróżnorodność drapieżnych biegaczowatych (Col., Carabidae) i kusakowatych (Col., Staphylinidae) zasiedlających pole uprawne i zadrzewienie śródpolne
periodical: Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślinvol.: 52issue: 2pages: 340‐346
short citation: Konieczna K. et al. 2012
BioMap ID: 19350