Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2010
authors: Konieczna K., Czerniakowski Z.
title: Drapieżne kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) w wybranych biotopach południowo-wschodniej Polski.
periodical: Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślinvol.: 50issue: 3pages: 1499-1503
short citation: Konieczna K. et Czerniakowski Z. 2010
BioMap ID: 15256