Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1994
authors: Konieczny J., Wosicka M.
title: Dęby Rogalińskie (projekt zespołu przyrodniczo-krajobrazowego)
periodical: Auravol.: 1pages: 13-15
short citation: Konieczny J. et Wosicka M. 1994
BioMap ID: 20306