Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2020
authors: Konopko D., Kowalczyk J.K.
title: Przyczynek do poznania chrząszczy terenów zielonych Osiedla Moniuszki w Gdyni.
periodical: Notatki Entomologicznevol.: 5issue: 1pages: 18-29
short citation: Konopko D. et Kowalczyk J.K. 2020
BioMap ID: 20777