Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1997(1996)
author: Kordy J.
title: Materiały do poznania sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) okolic Zdun koło Krotoszyna.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 15issue: 3pages: 171-179
short citation: Kordy J. 1997(1996)
BioMap ID: 10711

full text: Download