Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2001
authors: Kowalczyk J.K., Szczepko K.
title: Nowe stanowiska klecanki Polistes nimpha (Christ, 1791) (Hymenoptera: Vespidae) w środkowej Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 20issue: 1-2pages: 96 [281]
short citation: Kowalczyk J.K. et Szczepko K. 2001
BioMap ID: 10845

full text: Download