Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 1998
authors: Kubisz D., Kuśka A., Pawłowski J.S.
title: Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) Górnego Śląska.
book title: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Raporty Opinie Tom 3.
publisher: Katowicepages: 8-68
short citation: Kubisz D. et al. 1998b
BioMap ID: 4476