Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1999
author: Lasoń A.
title: Ocena poznania Brachypteridae i Nitidulidae (Coleoptera) Puszczy Białowieskiej.
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 11issue: 3pages: 13-23
short citation: Lasoń A. 1999
BioMap ID: 4693