Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1996(1995)
authors: Lasoń A., Wojas T.
title: Amara (Bradytus) apricaria (Paykull) i Salpingus (Salpingus) ater (Paykull) (Coleoptera: Carabidae, Salpingidae) – nowe dla Puszczy Białowieskiej gatunki chrząszczy.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 14issue: 4pages: 254 [136]
short citation: Lasoń A. et Wojas T. 1996(1995)
BioMap ID: 4695

full text: Download