Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003
authors: Łętowski J., Gosik R., Czarniawski W.
title: Materiały do poznania ryjkowców (Coleoptera: Curculionidae) Roztocza.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 22issue: 1pages: 56 [340]
short citation: Łętowski J. et al. 2003a
BioMap ID: 10903

full text: Download