Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2010
authors: Malkiewicz A., Dobrzański X.
title: Studia nad koszówkowatymi Dolnego Śląska (Lepidoptera: Psychidae). Cz. 1. Naryciini.
periodical: Przyroda Sudetówvol.: 13pages: 125-130
short citation: Malkiewicz A. et Dobrzański X. 2010
BioMap ID: 17063